VE Battery Balancer - vyrovnávač napätia

Victron Energy

Napäťový vyrovnávač sériovo zapojených 12V akumulátorov, vyrovnáva nabíjacie napätie dvoch 12V batérií zapojených do série.

52,00 €
S DPH
Množstvo
Pridať do obľúbených
Skladom k odoslaniu

Životnosť batérií môže byť podstatne skrátená nabíjacou nevyváženosťou jednotlivých batérií. Ide o situáciu, keď máte sériovo alebo sério-paralelne radené 12V batérie (nie iba paralelne!). V takomto systéme jedna 12V batéria s mierne vyšším vnútorným odporom môže spôsobiť nedobitie do plného stavu u paralelne radených batérií a prebíjanie u sériovo radených batérií. Nové batériové články, alebo celé batérie radené do série majú takmer zhodné počiatočné vlastnosti. Ich drobné rozdiely sa zarovnajú počas absorpčnej alebo equalizačnej fázy nabíjania. Veľké rozdiely môžu viesť k nadmernému plynovaniu zapríčineným prebíjaním u viac nabitých batérií a nežiadúcej sulfatácii menej nabitých batérií, zapríčineným nedobitím do plného stavu.
 
Napäťový vyrovnávač sériovo zapojených 12V akumulátorov vyrovnáva nabíjacie napätie dvoch 12V batérií zapojených do série. Keď sa napätie nabíjania 24V batérie zvýši na viac ako 27V, vyrovnávač napätia sa zapne a porovná napätie dvoch sériovo zapojených akumulátorov. Vyrovnávač napätia bude čerpať prúd až 1A z batérie (alebo paralelne zapojených akumulátorov) s najvyšším napätím. Výsledný rozdiel nabíjacieho prúdu zaistí, že všetky batérie budú smerovať do rovnakého stavu nabitia. V prípade potreby môže byť viac vyrovnávačov napätia zapojených paralelne. 48V batériová banka môže byť vyvážená tromi vyrovnávačmi napätia.
 
Vysvetlenie LED indikátorov:
Zelená LED dióda: zariadenie je aktívne a namerané napätie je vyššie ako 27,3V
Horná oranžová LED dióda: odchýlka napätia je väčšia ako 0,1V
Dolná oranžová LED dióda: odchýlka napätia je väčšia ako 0,1V
Červená LED dióda: spustenie alarmu - ak je rozdiel medzi sledovanými batériami väčší ako 0,2V. Alarm pretrváva až do stavu, kedy bude rozdiel nižší ako 0,14V alebo ak napätie systému neklesne na nižšiu hodnotu ako 26,6V

Význam alarmového relé:
Za štandardného stavu je otvorené (neaktívny). K jeho uzavretie (aktiváciu) dôjde ak sa rozsvieti červená LED dióda, teda ak je rozdiel napätia medzi batériami vyšší ako 0,2 V. Akonáhle červená LED dióda zhasne, dôjde opäť k otvoreniu (deaktiváciu) relé (pokles rozdielu napätia medzi batériami je menšia než 0,14 V).

Reset alarmu:
Vypnutie alarmu docielime vzájomným prepojením výstupov označených ako RESET. To môže byť vykonané pomocou spínača.

Battery%20balancer%20-%20schema.jpg
Inštalácia:
1) Batériový balancér (balancéry) musí byť inštalovaný na dobre vetranom zvislom povrchu v blízkosti batérií (ale z dôvodu možných dopadov plynov z batérií nie priamo nad nimi!)
2) Ak je to vyžadované, nainštalujte kabeláž alarmového kontaktu a kabeláž resetu.
3) Použite minimálne kábel prierezu 0,75 mm2 pre pripojenie negatívneho, pozitívneho a stredného pólu (v tomto poradí!)

Balancér je pripravený na prevádzku:
Ak napätie na ktorejkoľvek zo sledovanej batérií (stringu) vzrastie nad 27,3 V (počas nabíjania), zelená LED dióda sa rozsvieti, čo znamená, že balancér je aktivovaný. Pokiaľ za tejto situácie bude odchýlka batérií (stringov) väčší ako 50mV, začína aktívne balansovanie, teda kompenzácia rozdielu batérií (stringov). Ak odchýlka dosiahne 100mV, aktivuje sa jedna z oranžových LED diód. Odchýlka väčšia ako 200mV spustí alarmové relé.
U sérioparalelného radenia batérií musí mať stredná prepojovacia kabeláž medzi paralelnými radmi taký prierez, aby zvládla príslušný prúd, ak sa časť batérie odpojí.

Technické údaje:
Rozsah vstupného napätia: do 18 V na každú batériu, 36 V celkom
Úroveň napätia pre aktiváciu balancéra: 27,3 V ± 1%
Úroveň napätia pre deaktiváciu balancéra: 26,6 V ± 1%
Spotreba energie v deaktivovanom stave: 0,7 mA
Spotreba energie v aktivovanom stave: 50 mV
Maximálny balančný prúd: 0,7 A pri odchýlke 100 mV a viac
Napäťová odchýlka pre spustenie alarmu: 200 mV
Napäťová odchýlka pre vypnutie alarmu: 140 mV
Alarmové relé: 60V/1A, štandardne otvorené
Spôsob vypnutia alarmového relé: prepojenie dvoch výstupov označených ako RESET
Ochrana proti prehriatiu: áno
Rozsah prevádzkových teplôt: -30 až + 50 ° C
Maximálna vlhkosť: až 95% (nekondenzujúca)
Farba krytu: modrá (RAL 5012)
Pripojovacie kontakty: 6 mm2 / AWG10, pripevnenie skrutky
Stupeň krytia: IP22

Tabuľka dát

Záručná doba:
2 roky + záruka výrobcu 3 roky

Špecifické referencie

MPN
Battery Balancer - vyrovnávač napätia

Stiahnuť

Battery Balancer - Dáta

Technický list - Battery Balancer

Stiahnuť (415.64KB)

Produkty v rovnakej kategórii: 3