Inštalácia fotovoltaickej elektrárne - dotácia

Poskytujeme možnosť ušetriť finančné prostriedky pri stavbe fotovoltaickej elektrárne. Štátne dotácie ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM sa vzťahujú na ostrovné, sieťové aj hybridné elektrárne. Objednávku prosíme riešiť najskôr konzultáciou.

Množstvo
Pridať do obľúbených

Stavba fotovoltaickej elektrárne si vyžaduje individuálny prístup. Posudzuje sa viac faktorov. Umiestnenie, počet a celkový výkon panelov, typ konštrukcie na streche domu, umiestnenie elektroniky, typ rozvodov, možné prierazy stien, druhy záťaží a ďalšie.

Informujte sa u nás o Vašich zámeroch a môžeme s vami posúdiť, aká elektráreň je pre vás najvýhodnejšia a na aké panely budete žiadať poukážku.

Dotácia sa vzťahuje:
1. Na súkromnú osobu ktorá býva v rodinnom dome s popisným číslom.
     - firmy a právnické osoby sú vylúčené
     - chaty, altánky, garáže a podobne bez popisného čísla sú taktiež vylúčené
     - panely musia byť umiestnené na streche, alebo fasáde domu so súpisným číslom, alebo tak, aby bol systém funkčne spojený s rodinný domom, na ktorý sa dotácia vzťahuje. To   znamená, že aj na garáži, altánku, alebo na zemi na jednom pozemku.
2. Dotácia na 1kW výkonu panelov je 500€. Maximálna dotácia je 3500€.
3. Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bez emisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá je na 1kW výkonu panelov je 575€. Maximálna dotácia je 4025€.
4. Systémy do 1kW tam nespadajú.
5. Celý proces môže realizovať len zhotoviteľ s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. To naša firma samozrejme je.

Detailné informácie o projekte ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM nájdete TU. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ak budete žiadať o poukážku a rozhodnete sa inštaláciu zveriť nám, je dôležité, aby typ panelov podporený v dotačnom programe Zelená domácnostiam, bol reálne dostupný a panely sa dali použiť v inštalácii.

V prvej fáze je dôležité požiadať svojho distribútora elektrickej energie o rezerváciu výkonu pre vaše odberné miesto. Distribútor sa vyjadrí, či je možné na vašom odbernom mieste inštalovať fotovoltaickú elektráreň a za akých podmienok. Pre SSD - stredoslovenská môžete urobiť TU. Bez povolenia distribútora elektráreň nie je možné uviesť do prevádzky.

Kalkulačka pre výpočet výšky dotácie pre vaše bydlisko.