SLEDOVAČE A MONITORY

Informácie

Nové produkty

Zľavnené produkty

  • LYNX Power In
    LYNX Power In

    Modulárna prípojnica, určená pre...

    168,30 € -1% 170,00 €

Zobrazené produkty

WATTROUTER MX - bez meracieho modulu Zobraziť väčšie

WATTROUTER MX - bez meracieho modulu

Nový produkt

WATTrouter Mx je sofistikovaný programovateľný regulátor pre optimalizáciu vlastnej spotreby pre objekty s inštalovanou fotovoltaickú alebo veternou elektrárňou. Prúdový rozsah merania 3x20A, trvalého zaťaženia 3x40A, pri variante 100A je rozsah merania 3x100A, trvalého zaťaženia 3x125A. V prípade správneho zapojenia, regulátor optimalizuje využívanie energie z FVE. Neobsahuje merací modul.

Viac detailov

481,00 € s DPH

Tabuľka dát

Hmotnosť 0,4 kg

Detaily

WATTrouter Mx ponúka 6 SSR výstupov s možnosťou plynulej regulácie tepelných spotrebičov alebo PWM riadenie, ďalej potom 2 reléové výstupy. Obsahuje tiež možnosť inštalácie bezdrôtového modulu SC-Gateway, dokonalejšie časové plány, viacúčelové vstupy ANDI, integrovanú MicroSD kartu, ľahšie montáž / demontáž vďaka rozpojitelným svorkovniciam a ďalšie vylepšenia. Oproti predchádzajúcemu modelu M. WATTrouter Mx je teda vhodný aj pre tie najnáročnejšie aplikácie.

WATTrouter Mx sa skladá z meracieho modulu a vlastného regulátora. Nastavenie regulátora sa vykonáva z osobného počítača (PC) pomocou rozhrania USB alebo Ethernet. Cez rozhranie Ethernet je možné nastavovať a aj sledovať z iných zariadení podporujúcich webový prístup.

WATTrouter Mx je úplne bezhlučný, pretože výkonové triaky známe z WATTrouteru M boli nahradené SSR výstupmi, na ktoré sa pripájajú pasívne chladené výkonové SSR relé. Týmto odpadajú problémy s hlukom ventilátora, prašnosťou a ďalej s nutnosťou opravy regulátora pri prípadnom poškodení výkonových triakov skratom. Výkonová SSR možno tiež dimenzovať ako podľa prúdovej zaťažiteľnosti, tak podľa možností chladenia.

Poznámka: Ku sprevádzkovaniu plynulej regulácie spotrebičov (napr. bojlera) podľa prebytku je u WATTrouteru Mx vždy nutné dokúpiť aspoň jedno výkonové polovodičové relé - SSR.

WATTrouter Mx môže byť doplnený bezdrôtovým prenosom dát pomocou modulu SC-Gateway. Tento modul umožňuje plnohodnotný bezdrôtový prenos všetkých typov regulácií výstupov. Koncovými členmi môžu byť bezdrôtové zásuvky a moduly ENcontrol alebo samostatný regulátor WATTroutera ECO dovybavený modulom SC-Router. Toto rozhranie nájde uplatnenie všade tam, kde by bolo ťažké viesť káblové prepojenie medzi regulátorom a spotrebičom.

Vlastnosti:

Hlavné parametre
Napájacie napätie 230V ~, 50Hz
Spotreba el. energie - režim stand-by (VA) viac ako 3
Spotreba el. energie - 1 reléový výstup (W) 0,4
Spotreba el energie - všetky výstupy zopnuté a zaťažené max. Dovolenými prúdy 4W (do tejto hodnoty nie sú započítané spínacie straty výkonových SSR)
Prúdový merací rozsah 0-20 ~ (± 5%), 50Hz (± 5%)
Napäťový merací rozsah 230V ~ (± 5%), 50Hz (± 5%)
Prúdová zaťaženosť meracieho modulu 0-40 ~ (± 5%), 50Hz (± 5%)
Presnosť merania činného výkonu 5% ± 0,05kW

Parametre vstupov a výstupov
Napájacie svorky L1 a N 230V ~, 50Hz. L1 = fáza, N = nulový vodič
Svorka + 12V + 12V voči GND. Slúži pre ovládanie externých polovodičových relé (spoločná kladná svorka), popr. napájanie externých prevodníkov PWM / 0-10V. Max. odber 60 mA, v závislosti na zaťažení toto napätie môže poklesnúť až na 8V
Svorka + 5V + 5V voči GND. Max odber 100 mA. Slúži pre ovládanie externých polovodičových relé (spoločná kladná svorka) alebo napájanie digitálnych snímačov teploty DS18x20
Svorka Y + 1,67V voči GND. Spoločný stred pre pripojenie meracieho modulu alebo prúdových meracích transformátorov na vstupy iL popr. Vstupné ANDI vo funkcii merania výkonov
Reléové výstupy 230V ~, 50 Hz, max. 10A, 2300W (záťaž s cos (Φ) nie je rovné 1 je nutné zapojiť cez samostatný stykač) Istenie: bežný istič typu B
SSR výstupy - pripojenie výkonových polovodičových relé SSR (S1-, S2-, S3-, S4-, S5-, S6-) menej ako + 2V alebo + 12V voči GND, galvanicky oddelené od napájacej siete.
Parametre SSR: ovládanie DC min. 4VDC, SSR sú v prevedení spínania v nule (zero switch).
Istenie: podľa manuálu k SSR relé, odporúčame poistky na istenie polovodičov.
SSR výstupy - pripojenie s funkciou PWM (S +, S1-, S2-, S3-) 0 alebo + 12V voči GND, galvanicky oddelené od napájacej siete
Typ výstupu: otvorený kolektor
Parametre PWM: nosná frekvencia 200Hz až 10kHz, strieda 0-100% v jednopercentné krokoch. Istenie: podľa manuálu k pripojenému zariadeniu.
SSR výstupy - pripojenie s funkciou PWM, priamy výstup 0-10V (S4-, S5-, S6-) + 2V až + 12V voči GND, tj. -10V až 0V voči svorke + 12V, galvanicky oddelené od napájacej siete
Typ výstupu: obvod Sallen-Key
Rozsah napätia: 0-10V v jednopercentné krokoch
Istenie: podľa manuálu k pripojenému zariadeniu.
Výstupy IL1, IL2, IL3 Prúdové max. 40mA ~. Max. prípustné napätie voči svorke GND je + 5,5V
Vstup LT 0V alebo + 5V voči GND, galvanicky oddelené od napájacej siete.
Možno spínať bežnými reléovými výstupmi aj výstupy s otvoreným kolektorom, vždy proti GND
Vstup ANDI Analógové, max. Prípustné napätie voči svorke GND je + 5,5V. Galvanicky oddelené od napájacej siete.
Funkcia merania výkonu: ako vstupy IL1 až 3, max. 15 mA ~.
Funkcia impulzné čítač: 0V alebo 5V min. šírka pulzu aj medzery je 1ms.
Funkcia NTC: Podporované odporové teplotné čidlo NTC 10k @ 25 ° C, presnosť merania ± 2 ° C.
Funkcia PT1000: podporované platinové teplotné čidlo PT1000, 1k @ 0 ° C, presnosť merania ± 5 ° C.
Svorka DQ Dátová zbernica pre pripojenie digitálnych čidiel DS18B20 alebo DS18S20, presnosť merania ± 0,5 ° C.
Konektor USB USB 1.1 / USB 2.0, galvanicky oddelené od napájacej siete a dodatočne opticky oddelené, sériová komunikácia 115200 Bd 8N1
Konektor LAN (RJ45) 10/100 Mbit / s, galvanicky oddelené od napájacej siete a dodatočne dalvanicky oddelené podľa IEEE 802.3
Svorky RS485 A a B RS485, galvanicky oddelené od napájacej siete, sériová komunikácia 115200 Bd 8N1

Dynamické charakteristiky
Perióda merania výkonu (efektívne hodnoty) typ. 600ms (vr. Priemerovanie zopnutých SSR)
Doba prestavenia regulácia SSR výstupu vo funkcii plynulej regulácie typ. 3s (z 0 na 100% výkonu a naopak)
Oneskorenie zopnutia reléového výstupu Programovateľné (min. 2s)
Oneskorenie vypnutia výstupu relé Programovateľné (min. 2s)

Ostatné parametre
Max. priemer vodičov zapojených do svoriek 2,5 mm
Max. priemer vodičov prevlečených meracími transformátormi 9 mm (vr. izolácie)
Vzdialenosť meracieho modulu a regulátora menej ako 2m (dlhšia prívody sú možné, ale znižujú presnosť približne o 0,2% na 2m)
Vzdialenosť regulátora a polovodičového relé menej ako 10 m
Pracovná poloha Ľubovoľná
Upevnenie Regulátor: DIV 35 mm alebo 2 skrutky s pologuľatou či zápustnou hlavou s priemerom do 6mm.
Meracie modul: DIN 35mm alebo 1 skrutka s pologuľatou či zápustnou hlavou s priemerom do 6 mm.
Kategória prepätia lll
Elektrická pevnosť 4 kV / 1 min (napájanie (L1, N) a rozpojitelnými svorkovnicami, medzi napájaním a reléovými výstupyR1 a R2 navzájom, medzi napájaním a komunikačnými rozhraniami)
Stupeň znečistenia 2
Teplotný rozsah prevádzky -20 až + 40 ° C
Teplotný rozsah skladovania -40 až +80 ° C
istenie B6a
Krytie Regulátor aj meracie modul: IP20
Rozmery (Š x V x H) Regulátor: 106 x 110 x 64 mm (6M)
Meracie modul: 70 x 110 x 64 mm (4M)
Hmotnosť Regulátor: 400g
Meracie modul: 100g
Hlučnosť (vrátane výkonových SSR) 0 dB (A). Iba pasívne chladenie, u výkonových SSR je nutné zaistiť dostatočný odvod tepla.
Batérie pre zálohovanie reálneho času CR2032 lítium, výdrž zvyčajne viac ako 6 rokov

Prevziať