REGULÁTORY VICTRON

Informácie

Nové produkty

Zobrazené produkty

Regulátor Victron 150V/60A/12-48V MPPT SMART

Nový produkt

Ultra rýchly MPPT regulátor pre náročné podmienky s napätím panelov až 150V, maximálny nabíjací prúd 60A, napätie batérie 12/24/48V. Regulátor má zabudované rozhranie BlueTooth s ktorým je možné monitorovať prevádzkový stav a meniť nastavenia regulátora, pomocou aplikácie v mobilnom telefóne.

Viac detailov

561,00 € s DPH

Tabuľka dát

Výška 185 mm
Šírka 250 mm
Dĺžka 95 mm
Hmotnosť 3 kg

Detaily

Ultra rýchle MPPT sledovanie:
Najmä pri zatiahnutej oblohe s kontinuálnou zmenou intenzitou osvitu sú vďaka tomuto regulátoru solárne zisky o 30% vyššie oproti klasickým PWM regulátorom alebo o 10% vyššie oproti pomalým MPPT regulátorom.

BLUETOOTH rozhranie:
Regulátor má zabudované rozhranie BlueTooth s ktorým je možné monitorovať prevádzkový stav a meniť nastavenia regulátora, pomocou aplikácie v mobilnom telefóne. Odpadá tým nutnosť použitia externého displeja alebo počítača s VE.DIRECT káblom.

Adaptívne trojstupňové nabíjanie:
1. rýchle nabíjanie (Bulk),
2. absorpčné         (Absorption)
3. udržiavacie        (Float).

Výber z ôsmich predprogramovaných hodnôt absorpčného a udržiavacieho napätia pomocou otočného prepínača. Regulátor je vhodný pre dobíjanie ako olovených, tak aj LiFePO4 batérií. Vynikajúcu účinnosť až 98% bez zbytočných energetických strát s tichým pasívnym chladením bez ventilátora.
Dĺžka absorpcie je určovaná hodnotou napätia pred začiatkom nového nabíjacieho cyklu (ráno). To má pozitívny vplyv na plnohodnotné dobitie batérie a jej životnosť.
 
Aktivácia regulátora je pri vyššom napätí z panelov ako je napätie na batérii. Napätie z panelov musí presiahnuť napätie batérie o 5V, aby začal regulátor pracovať a nabíjať batériu. Regulátor nabíja až do chvíle, kedy je napätie z panelov o 1V vyššie ako napätie batérie.

Svetelná LED indikácia:
Modrá LED dióda BULK - rozsvieti sa, keď je regulátor napojený na batériu
Modrá LED dióda ABSORPTION - rozsvieti sa po ukončení rýchleho (bulk) nabíjania a   prechodu do fázy absorpcie
Modrá LED dióda FLOAT - rozsvieti sa po ukončení absorpčného nabíjania a prechodu na udržiavacie nabíjanie.

Rozšírená elektronická ochrana:
- Proti prehriatiu regulátora
- Proti skratu FV panelov
- Prepólovaniu FV panelov
- Opačnej polarite zapojenia batérie (poistka)
- Skratu na výstupe
- Vysoká teplota

Rozsah pracovných teplôt: - 30 až + 60°C (plný výstupný výkon do 40°C)
Pri montáži vždy najskôr pripojte batériu a až následne panely. Automatická detekcia systémového napätia 12V alebo 24V na strane batérií. Vnútorný teplotný senzor pre teplotnú a napäťovú kompenzáciu nabíjacieho napätia. Určené pre vertikálnu inštaláciu. Regulátor nedisponuje výstupom na DC spotrebiče.
 
Technické údaje:
Pracovné napätie na batérii: 12V, 24V alebo 48V (automatické prispôsobenie)
Maximálny prúd: 60 A
Maximálny výkon FV panelov pri 12V: 860W
Maximálny výkon FV panelov pri 24V: 1720W
Maximálny výkon FV panelov pri 48V: 3440W
Maximálne napätie FV panelov naprázdno: 150V (150V je absolútne maximum pri nízkych teplotách, pri bežnej prevádzke odporúčame maximálne 145V)
Maximálna účinnosť: 98%
Spotreba energie: 0,01 mA
Absorpčné napätie: továrne nastavené 14,4V/28, 8V/57, 6V
Udržiavacie napätie: továrne nastavené 13,8V/27, 6V/55, 2V
Nabíjací algoritmus: adaptívne viacstupňový
Teplotná kompenzácia nabíjacieho napätia: -16 mV/°C (12V), - 32 mV/°C (24V)
Rozsah pracovných teplôt: - 30 až + 60°C (plný výstupný výkon do 40°C)
Vlhkosť: 95%, nekondenzujúca
Farba: modrá (RAL 5012)
Svorkovnice: 35 mm2
Stupeň krytia: IP43 (elektronické súčasti), IP 22 (pripojovacie súčasti)

Voliteľné príslušenstvo:

LCD panel pre MPPT regulátory SMARTSOLAR
VE.DIRECT - USB kábel pre spojenie s PC
BlueTooth/VE.Direct rozhranie pre bezšnúrové pripojenie tabletom, alebo mobilom.Prevziať